Valerius Capital Partners

Valerius Capital Partners (“ValCap”) komt veel ‘verborgen’ potentieel tegen in het Nederlandse MKB, terwijl (in de kern) gezonde ondernemingen momenteel vaak met een (acuut) financieringstekort kampen. ValCap biedt oplossingen aan ondernemingen in tijden waarin veel banken en investeerders het laten afweten.

ValCap verstrekt juist leningen en aandelenkapitaal aan ondernemingen die tijdelijk in problemen verkeren, die al dan niet verlieslatend zijn of zich in een management buy-out / buy-in situatie bevinden. Verder staat Valcap open voor zowel meerderheids- als minderheidsbelangen alsmede co-investment.

Reddingsfinanciering

ValCap is daarmee als één van de weinige financiers daadwerklijk geïnteresseerd in zogenaamde ‘vijf-voor-twaalf’ situaties, waarbij ondernemingen bij ‘Bijzonder Beheer’-afdelingen van banken terecht dreigen te komen of al zijn ondergebracht, en waarbij zelfs surseance van betaling op korte termijn een reëel scenario is geworden. ValCap kan in dit soort situaties zeer snel acteren, iets dat cruciaal is.

ValCap investeert primair in middelgrote bedrijven met een hoofdkantoor in Nederland en een jaarlijkse omzet tussen € 10 miljoen en € 75 miljoen, in een breed scala aan sectoren: handelsbedrijven, productiebedrijven en dienstverleners. Daarnaast investeert ValCap in ondernemingen met een jaarlijkse omzet lager dan € 10 miljoen die recentelijk een omzetgroei van meer dan 25% per jaar hebben laten zien.

Herstelpotentiëel

ValCap stapt alleen in ondernemingen als zij van mening is dat zij middels haar (pro-)actieve en ‘hands-on’ benadering significant kan bijdragen aan zowel omzetgroei als verbetering van de winstgevendheid, waarbij de precieze vorm van de uiteindelijke samenwerking altijd in nauw overleg wordt afgestemd met management, eventuele overige aandeelhouders en banken.